Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Zmiany w wypłacie świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach informuje, że wypłata uprawnionym podmiotom świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie kończy się wraz z upływem 30 czerwca 2022 r.
Z dniem 1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383).
Nowelizacja specustawy (ogłoszona 1 lipca) wprowadza zasadę, że wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.
Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy po dniu wejścia w życie ustawy, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem powyżej wskazanych terminów będą pozostawiane bez rozpoznania. W nowelizacji zawarto również przepis przejściowy, zgodnie z którym w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres do 29 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego do 29 kwietnia 2022
Natomiast znowelizowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1336), określa przypadki, kiedy gmina może przedłużyć wypłatę świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy ze względu na warunki osobiste nie mogą się usamodzielnić i pokrywać we własnym zakresie kosztów wyżywienia i zakwaterowania oraz:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i każde małoletnie dziecko tych osób;
  • posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończyli 60 rok życia (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni);
  • są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia;
  • świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i każde jej małoletnie dziecko lub opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i wszystkie jego małoletnie dzieci;
  • samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
77 / 466 80 37

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 13-07-2022 08:37 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 13-07-2022 08:36
Przewiń do góryPrzewiń do góry