Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

XLIX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 11 sierpnia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

 

                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XLVIII/22 w dniu 21.07.2022 r.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne z pracy Wójta Gminy Strzeleczki.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 10.08.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt
  z dnia 10.08.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki – projekt z dnia
  02.08.2022 r. – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 03.08.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 05-08-2022 13:30 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 09-08-2022 14:30
Przewiń do góryPrzewiń do góry