Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Strzeleczki w latach 2019-2021

Wymagane i osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przedstawiają przedstawiono w następujących tabelach:

Tabela 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami   [%]

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

 

 

2019

2020

2021

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – wymagany poziom

40

50

---

Poziom osiągnięty przez Gminę Strzeleczki

41

53

----

Wszystkie odpady komunalne z gr. 15 i 20 – wymagany poziom

----

-----

20

Poziom osiągnięty przez Gminę Strzeleczki

-----

------

26

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  [%]

 

2019

2020

2021

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – wymagany poziom

60

70

----

Poziom osiągnięty przez Gminę Strzeleczki

100

100

52

         
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), określa poziomy dla takich frakcji odpadów komunalnych jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530), określa poziomy dla wszystkich frakcji odpadów komunalnych z gr. 15 i 20.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2021 r. nie jest już wymagany, ale został osiągnięty w wysokości 52%.

Tabela 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]

 

2019

2020

2021

Odpady komunalne ulegające biodegradacji – wymagany poziom

40

35

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Strzeleczki

28

28

31

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) określa poziom dla odpadów ulegających biodegradacji.

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 18-08-2022 14:25 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 18-08-2022 14:46
Przewiń do góryPrzewiń do góry