Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 7 września 2022 r.
o godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Analiza realizacji wpływów podatkowych za I półrocze 2022 r. z uwzględnieniem udzielanych ulg i umorzeń w porównaniu z rokiem 2021 – podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych;
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku – Skarbnik Gminy;
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 05.09.2022 r. – Skarbnik Gminy;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 05.09.2022 r. – Skarbnik Gminy;
 3. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 02.09.2022 r.
   – Kierownik GZEAS;
 4. określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
  i Nieruchomości;
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Moszna – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Główny specjalista
  ds. planowania przestrzennego;
 6. uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie– projekt z dnia 03.08.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 7. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Strzeleczki – Przewodniczący Rady Gminy;
 8. zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok 2022 celem sfinansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych – projekt z dnia 02.09.2022 r. – Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Gminy Strzeleczki.
 1. Sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 24-08-2022 08:57 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 02-09-2022 12:01
Przewiń do góryPrzewiń do góry