Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Kontrola kompostowników 2022

Szanowni mieszkańcy,

wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), od 12 września 2022 r. pracownicy Urzędu Gminy Strzeleczki rozpoczną kontrole nieruchomości, których właściciele, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zadeklarowali kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Po przeprowadzonej kontroli właściciel nieruchomości otrzyma protokół.

Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 09-09-2022 15:01
Przewiń do góryPrzewiń do góry