Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Podpisanie kolejnych umów inwestycyjnych

  Wójt Gminy Strzeleczki podpisał dziś dwie umowy z firmą „BUDOPAP” Sp. z o.o. Krapkowice, reprezentowaną przez Pana Henryka Żoka – Prezesa Zarządu oraz Pana Dariusza Żoka - Prokurenta. Szkołę Podstawową w Strzeleczkach reprezentował Pan Marek Zub - Dyrektor.

 Pierwsza z umów dotyczy projektu „Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach” wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, którego wartość wynosi 4 653 515,60 zł brutto.

  Projekt dofinansowany w kwocie 1 199 974,64 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach: Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.2 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

   Druga umowa to zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby klas I-III wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu        którego wartość opiewa na kwotę 1 048 116,51 zł.

umowa.jpeg

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 22-09-2022 09:18
Przewiń do góryPrzewiń do góry