Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

DODATEK WĘGLOWY DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Uprzejmie informujemy, że jest dostępny wniosek o wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi.

Podmiotami niebędącymi gospodarstwami domowymi są:

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
 • noclegownie albo ogrzewalnie
 • podmioty systemu oświaty
 • tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
 • prowadzące żłobek lub klub dziecięcy
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe
 • prowadzące działalność kulturalną
 • prowadzące działalność archiwalną
 • jednostki ochotniczej straży pożarnej
 • rodzinne domy pomocy
 • kluby integracji społecznej
 • placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
 • organizacje pozarządowe
 • spółdzielnie socjalne
 • udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szczegółowe informacje na temat dodatku energetycznego dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi udzielane są pod nr tel. 77 407 66 68.

Dokumenty można nabyć oraz składać w Urzędzie Gminy Strzeleczki w pokoju nr 111.

Wnioski do pobrania:

PDFWzór wniosku.pdf (1,08MB)
PDFKlauzula RODO.pdf (140,05KB)


Do wniosku załącza się obowiązkowo:

 • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
 • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty.
Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 28-09-2022 10:01 Modyfikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data modyfikacji: 28-10-2022 11:06
Przewiń do góryPrzewiń do góry