Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 19 października 2022 r.
o godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Realizacja zadań wykonanych na ciekach wodnych;
 2. Sprawozdanie z funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Mosznej;
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie;
  1. zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 17.10.2022 r. – Skarbnik Gminy
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 17.10.2022 r. – Skarbnik Gminy;
  3. rozpatrzenia petycji – projekt Nr 1 z dnia 12.10.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  4. rozpatrzenia petycji – projekt Nr 2 z dnia 12.10.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  5. zmieniająca uchwałę nr L/314/22 Rady Gminy Strzeleczki w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 11.10.2022 r. – Kierownik GZEAS;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
   i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania – projekt z dnia 11.10.2022 r. – Kierownik GZEAS;
  7. przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  8. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Smolarnia i przysiółka Serwitut
   w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut z przysiółka na wieś – projekt
   z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  9. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Pisarzowice i przysiółka Buława
   w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Buława z przysiółka na wieś – projekt
   z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  10. przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Dobra i przysiółka Nowy Bud
   w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Nowy Bud  z przysiółka na wieś – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  11. nadania nazwy ulic w miejscowości Dobra obejmującej działki osób prywatnych nr 260/19 oraz 260/12 km. 7 – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  12. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice i Łowkowice – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 4. Sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 12-10-2022 12:53 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 18-10-2022 11:34
Przewiń do góryPrzewiń do góry