Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "XIV edycja Ligi Futsalu".

Informacja o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego - "XIV edycja Ligi Futsalu".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego informuję, iż od dnia 19 października 2022 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego pn: ”XIV edycja ligi Futsalu", złożona przez Stowarzyszenie "Fair Play" ul. Sienkiewicza 9, 47-300 Krapkowice.

Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzeleczkach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Strzeleczkach oraz na stronie internetowej www.strzeleczki.pl.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 26.10.2022 r., w jednej z wybranych form:

  1. mailowo na adres  lub 
  2. osobiście, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 
  3. listownie na adres Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Dla zachowania terminu wniesienia uwag liczy się data ich wpływu do Urzędu Gminy Strzeleczki.

PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf (132,97KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 19-10-2022 09:15
Przewiń do góryPrzewiń do góry