Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

LII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 27 października 2022 r. o godzinie 14:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                     /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LI/22 w dniu 27.09.2022 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między L a LII sesją.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok –  projekt z dnia 17.10.2022 r. – Skarbnik Gminy
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 17.10.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt Nr 1 z dnia 12.10.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – projekt Nr 2 z dnia 12.10.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr L/314/22 z dnia 12 września 2022 r. Rady Gminy Strzeleczki w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 11.10.2022 r. – Kierownik GZEAS;
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki oraz szczegółowych warunków ich przyznawania – projekt z dnia 11.10.2022 r. – Kierownik GZEAS;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
  i Nieruchomości;
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Smolarnia i przysiółka Serwitut w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Serwitut z przysiółka na wieś – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Pisarzowice i przysiółka Buława w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Buława z przysiółka na wieś – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Dobra i przysiółka Nowy Bud w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości Nowy Bud  z przysiółka na wieś – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Dobra obejmującej działki osób prywatnych nr 260/19 oraz 260/12 km. 7 – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice i Łowkowice – projekt z dnia 18.10.2022 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt z dnia 19.10.2022 r. (dot. Nowego Młyna) – Kierownik Referatu i Inwestycji
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt z dnia 19.10.2022 r. (dot. Urszulanowic) – Kierownik Referatu i Inwestycji
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - projekt z dnia 19.10.2022 r. (dot. Kopaliny) – Kierownik Referatu i Inwestycji
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków
  w budżecie gminy w celu sfinansowania dodatkowych lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – projekt z dnia 17.10.2022 – Wójt Gminy
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok szkolny 2022-2023 celem sfinansowania dodatkowych zajęć edukacyjnych – projekt z dnia 19.10.2022 r. – Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych Gminy Strzeleczki
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 25. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 20-10-2022 12:14
Przewiń do góryPrzewiń do góry