Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Infrastruktura

Komunikacja

Sieć drogowych powiązań komunikacyjnych jest bardzo dobrze rozwinięta (2 drogi wojewódzkie, 6 dróg powiatowych). Standard dróg jest zadawalający - wszystkie wsie w gminie posiadają bezpośrednie wzajemne połączenia drogami o twardej nawierzchni. Istnieją dogodne połączenia drogowe z Opolem, Krapkowicami, Kędzierzynem - Koźlem, Głogówkiem, Prudnikiem. Gmina ma dobre połączenie z autostradą A4 (15 km do węzła w Krapkowicach). W chwili obecnej działają dwie stacje paliwowe w Strzeleczkach i Mosznej. Linie komunikacyjne obsługiwane są przez PKS. Jedyna w gminie linia kolejowa (jednotorowa, nie zelektryfikowana), relacji Krapkowice Prudnik jest wyłączona z regularnego ruchu osobowego.

komunikacja.jpeg

Zaopatrzenie w wodę

W gminie zwodociągowanych jest ok. 99 % gospodarstw. Woda pobierana jest z ujęć w Nowym Budzie (2 studnie o łącznej wydajności eksploatacyjnej 100m3/h) oraz w Smolarni (wydajność - 200m3/h). Możliwa jest sprzedaż wody dla gmin sąsiednich.

Gospodarka ściekowa

W gminie brakuje systemów kanalizacyjnych, poza lokalnymi zakładowymi oczyszczalniami i kolektorami w Mosznej i Kujawach oraz krótkim odcinkiem kanalizacji deszczowej w Komornikach i Dobrej.

gospodarka sciekowa.jpeg

Elektroenergetyka

Ocenia się, że istniejąca sieć średnich (15 kV) i niskich napięć (50 transformatorów) jest wystarczająca dla obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Telekomunikacja

Na terenie gminy pracuje jedna centrala telefoniczna w Strzeleczkach, o pojemności 1000 numerów. Jest ona w pełni wykorzystana. Istnieje możliwość korzystania z usług operatorów telefonii komórkowej.

Gospodarka odpadami

Rocznie powstaje w gminie ok. 5000 m3 odpadów stałych, wywożonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gogolinie na wysypisko śmieci w Gogolinie.

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 13-01-2012 11:40
Przewiń do góryPrzewiń do góry