Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego Granty PPGR

DOKUMENTY. Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

1.  Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego lub Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność 

DOCOświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego 3.doc (141,50KB)
DOCOświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu.doc (142,00KB)
do którego należy dołączyć:
a)    kserokopia legitymacji szkolnej lub zaświadczenie ze szkoły, (tylko w przypadku ucznia, który uczęszcza do szkoły poza Gminą Strzeleczki)                         
b)    kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.
2.    klauzula Informacyjna Dotycząca Przetwarzania  Danych Osobowych 

DOCZgoda RODO i klauzula informacyjna.doc (45,50KB)
3.   Informacja o osobie ubiegającej się o wsparcie 

DOCInformacja-o-osobie-ubiegajacej-sie-o-wsparcie_PPGR.doc (107,00KB)

4.  kserokopia dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania m.in. opłata za  podatek od nieruchomości, opłata za śmieci, faktura za telefon, opłata za czynsz.
5.   potwierdzenie stopnia pokrewieństwa w linii prostej krewnego pracującego niegdyś w PPGR z uczniem wymienionym w oświadczeniu (kserokopia aktu urodzenia dziecka, aktu urodzenia rodziców ewentualnie również dziadków).

A4_palkat_PPGR 3-1.jpeg


 

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 03-11-2022 11:47
Przewiń do góryPrzewiń do góry