Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 23 listopada 2022 r.
o godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2023 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie;
  1. zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 16.11.2022 r. – Skarbnik Gminy
  2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Skarbnik Gminy;
  3. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Skarbnik Gminy;
  4. przekazania petycji według właściwości – projekt z dnia 16.11.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki, a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 09.11.2022 r. – Kierownik GZEAS;
  6. ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Kierownik GZEAS;
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kujawach stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt
   z dnia 15.11.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  8. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Strzeleczki położonej w Kujawach – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  9. przyjęcia zmiany do „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzeleczki” – projekt z dnia 18.11.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  10. przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – projekt z dnia 18.10.2022 r. – główny specjalista ds. promocji i rozwoju gminy;
 3. Sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 17-11-2022 09:44 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 17-11-2022 09:46
Przewiń do góryPrzewiń do góry