Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

LIV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 30 listopada 2022 r. o godzinie 14:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek LIV Sesji Rady Gminy Strzeleczki

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nadzwyczajnej Nr LIII/22 w dniu 09.11.2022 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LII a LIV sesją.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia
  15.11.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości – projekt z dnia 16.11.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki, a uczęszczających do żłobków lub klubów dziecięcych na terenie Gminy Krapkowice – projekt z dnia 09.11.2022 r. – Kierownik GZEAS.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Kierownik GZEAS.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kujawach stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 15.11.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
  i Nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Strzeleczki położonej w Kujawach – projekt z dnia 15.11.2022 r.
  – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Strzeleczki” - projekt z dnia 22.11.2022 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – projekt z dnia 18.10.2022 r. – główny specjalista ds. promocji
  i rozwoju gminy.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 22-11-2022 15:13 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 22-11-2022 15:13
Przewiń do góryPrzewiń do góry