Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

LV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 21 grudnia 2022 r. o godzinie 14:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LV Sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIV/22 w dniu 30.11.2022 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LIV a LV sesją.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 r. (projekt z dnia 14.11.2022 r.)
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej – Wójt/Skarbnik Gminy,
  2. przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
   o projekcie uchwały budżetowej – Sekretarz Gminy,
  3. odczytanie opinii i wniosków komisji – przewodniczący Komisji Samorządowej,
  4. przedstawienie stanowiska wobec opinii i wniosków komisji,
  5. dyskusja nad wnioskami komisji,
  6. głosowanie nad każdym z wniosków komisji,
  7. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
   na 2023 r.,
  8. głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Skarbnik Gminy
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji dot. planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej według właściwości – projekt z dnia 30.11.2022 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej
  w Strzeleczkach - projekt z dnia 06.12.2022 r. – Kierownik GZEAS;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Kierownik GZEAS;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej Gminie Prószków na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.12.2022 r. – Kierownik GZEAS;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  z mieszkańcami Gminy Strzeleczki w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Strzeleczki -  projekt z dnia 20.12.2022 r. – Wójt Gminy
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 20-12-2022 11:56 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 20-12-2022 13:03
Przewiń do góryPrzewiń do góry