Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od dochodu. Karta  wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia  nauki maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 lat – na okres ważności orzeczenia. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „ Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest za opłatą 9,21 zł.

Wypełniony prawidłowo wniosek należy składać  w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach, ul.Rynek 4 ,  Budynek A, II piętro, pokój nr 201, w godzinach pracy Urzędu, telefon kontaktowy 77 407 66 74. 

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl , www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl 

Ponadto na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl można znaleźć informacje dla Partnerów, czyli firm i instytucji chcących włączyć się w inicjatywę Karty Dużej Rodziny poprzez zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających w/w Kartę.  

PDFWzór wniosku Karty Dużej Rodziny.pdf (106,51KB)

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-07-2014 10:21 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 26-02-2016 13:36
Przewiń do góryPrzewiń do góry