Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 18 stycznia 2023 roku
o godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Ustalenie planu pracy Komisji Samorządowej na 2023 r.;
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie;
  1. zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt z dnia 13.01.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 13.01.2023 r. – Skarbnik Gminy
  3. ustalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 22.12.2022 r. – Sekretarz Gminy;
  4. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 10.01.2023 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy;
  5. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Strzeleczki na 2023 rok – projekt z dnia 10.01.2023 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy;
  6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.01.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  7. Zmiany Uchwały Nr III/16/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – projekt z dnia 10.01.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  8. Zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców – projekt z dnia 09.01.2023 r.– Kierownik GZEAS;
  9. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2023 – projekt z dnia 12.01.2023 r.– podinspektor ds.
  10. poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 01.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  11. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso– projekt z dnia 01.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  12. opłaty targowej – projekt z dnia 01.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 3. Sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 13-01-2023 13:09 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 13-01-2023 13:10
Przewiń do góryPrzewiń do góry