Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Ptasia grypa - informacje dla hodowców

Uwaga mieszkańcy gminy,

na terenie gminy Strzeleczki w miejscowości Ścigów 15.01.2023 r. potwierdzono przypadek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (podtyp H5N1). Wobec konieczności powzięcia działań prewencyjnych, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach zwraca się z prośbą o zebranie danych dotyczących właściwych miejscowo gospodarstw utrzymujących drób lub inne ptactwo.

Zgłoszenia zostaną przekazane Sołtysom w celu ich rozdysponowania wśród hodowców drobiu i ptaków, a po ich wypełnieniu przekazane Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Krapkowicach.

 • Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krapkowicach

           PDFPISMO PLW W KRAPKOWICACH.pdf (753,09KB)

Prosimy o potraktowanie sprawy jako niecierpiącej zwłoki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 0510/P/5/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 17.01.2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, prudnickiego, opolskiego i nyskiego, na terenie gminy Strzeleczki wyznaczono:

OBSZAR ZAPOWIETRZONY WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW – obejmujący miejscowości: Dobra, Kujawy, Moszna, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów i Zielina

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
 5. posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

 1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Wyżej określone środki stosuje się co najmniej przez 21 dni, licząc od dnia zakończenia wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska choroby, lecz nie krócej niż do dnia przeprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii badań w gospodarstwach położonych na obszarze zapowietrzonymi uzyskania wyników wykluczających obecność wirusa grypy ptaków.

Po upływie tego okresu na obszarze zapowietrzonym stosuje się środki określone dla obszaru zagrożonego.

OBSZAR ZAGROŻONY WYSTĄPIENIEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW – obejmujący miejscowości Dziedzice, Komorniki, Łowkowice, Pisarzowice i Wawrzyńcowice

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
 2. niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
 3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

 1. wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 4. przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
 5. transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Poniżej treść Rozporządzenia nr 0510/P/5/2023 Wojewody Opolskiego z dn. 17.01.2023 r.

 • ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/5/2023 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krapkowickiego, prudnickiego, opolskiego i nyskiego

           PDFakt 10.pdf (2,01MB)


 

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 18-01-2023 08:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry