Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Opolska Karta Rodziny i Seniora

okris.jpeg 

Gmina Strzeleczki przystąpiła do programu Opolska Karta Rodziny i Seniora. Celem wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny oraz udzielenie jej wsparcia poprzez wprowadzenie zniżek oferowanych Posiadaczom Karty przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Do otrzymania i korzystania z Karty uprawnieni są:

 • Rodzice ( w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego – z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim.

Liczba Kart wydanych rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób w rodzinie, które ukończyły 10 rok życia.
 

Wnioski o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora można składać:

 • Urzędzie Gminy w Strzeleczkach – osobiście w pokoju nr 201 (II pietro) tel. 77 407 66 74
 • Osobiście w siedzibie znajdującej się: ul. Hallera 9, 45-867 Opole, II piętro, pokój 206
 • Drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach pok. nr  201 (II piętro) tel. 77 / 407 66 74, tutaj oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i na stronie internetowejhttp://ssd.opolskie.pl.

Opolska Karta Rodziny i Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Karta uprawnia do korzystania ze zniżek oferowanych przez partnerów Opolskiej Karty Rodziny

i Seniora. Do skorzystania ze zniżek niezbędne jest okazania Karty oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość posiadacza Karty. Według informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, oferującymi zniżki dla posiadaczy karty z terenu całego województwa są:

 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu,
 • Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu ,
 • Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach ,
 • 35 firm oferujących usługi dla rodzin, artykuły dla domu, usługi zdrowotne, edukacyjne, rekreacyjne, transportowe i prawne. Aktualny wykaz firm dostępny jest na stronie www.ssd.opolskie.pl w zakładce Opolska Karta Rodziny i Seniora.

 

Materiały do pobrania:

PDFDeklaracja dla przedsiębiorców.pdf (316,63KB)
DOCDeklaracja dla przedsiębiorców.doc (81,00KB)
DOCXRegulamin OKRIS 26.01.2015.docx (70,56KB)
PDFRegulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.pdf (416,50KB)
DOCWzór wniosku OKRiS.doc (180,50KB)
 

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 24-07-2014 08:36 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 21-09-2015 08:45
Przewiń do góryPrzewiń do góry