Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Ikona strzałki w dół
Zamek w Mosznej

Przynależność do Związków i Stowarzyszeń

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

logo-pbn-kolor.jpeg Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich jest odpowiedzialna za wdrażanie Programu Unii Europejskiej- LEADER-na terenie gmin Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice w województwie opolskim. Została zawiązana w 2005 roku w Prószkowie a jej misją jest wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych obszaru Borów Niemodlińskich do podniesienia jakości życia mieszkańców. Partnerstwo Borów Niemodlińskich działa jako stowarzyszenie specjalne, w którym gmina ma status członka zwyczajnego z prawem głosu. Więcej informacji na stronie http://boryniemodlinskie.pl/

Związek Gmin Aqua Silesia

aquasilesia.jpeg

Gmina Strzeleczki jest członkiem założycielem Związku Gmin AQUA  SILESIA od 1993 roku (Uchwała Rady Gminy w Strzeleczkach Nr XXIII/147/93 z 28.06.1993 r.), które powstało w celu rozwiązania zaopatrzenia w wodę gmin: Biała, Głogówek, Krapkowice, Strzeleczki i Walce.
Aktualnym Przewodniczącym Związku Jest inż. Bronisław Kurpiela - Wójt Gminy Strzeleczki.

Zasadniczym zadaniem tego Związku jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę ludności w obrębie gmin - uczestników Związku oraz tworzenie w tym celu odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych poprzez wspólne budowanie, utrzymywanie, eksploatację i modernizację obiektów i urządzeń:

  • ujęć wody,
  • pompowni, przepompowni i hydroforni,
  • stacji uzdatniania wody,
  • sieci tranzytowych,
  • wraz ze wszystkimi elementami uzbrojenia. Są one własnością majątkową Związku.

W okresie swojej działalności Związek wybudował ze środków własnych i dotacji urządzenia wodociągowe na terenie gmin – członków związku takie, jak:

  • Stacja uzdatniania wody Nowy Bud z trzema odwiertami głębinowymi;
  • Pompownia sieciowa w Grabinie;
  • 3 odwierty głębinowe w Smolarni;
  • 103 km sieci tranzytowych.

W tym w gminie Strzeleczki wybudowano:
- Stację uzdatniania wody Nowy Bud;
- 3 odwierty w Smolarni;
- 25 km sieci tranzytowych

Euroregion Pradziad

pradziad.jpeg

Gmina Strzleczki jest członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi (Uchwała Rady Gminy nr XXVII/163/97), które wraz z pozostałymi członkami weszło w skład EUROREGIONU - PRADZIAD, powołanego w celu rozwijania współpracy przygranicznej między gminami polskimi i czeskimi.

Euroregion Pradziad jest ponadgranicznym porozumieniem czeskich i polskich stowarzyszeń gmin, które działają na terenie byłych powiatów Bruntal i Jesenik w Republice Czeskiej oraz na obszarze południowej części Śląska Opolskiego (Województwo Opolskie) w Rzeczpospolitej Polskiej.
Euroregion powstał na podstawie umowy ramowej o utworzeniu polsko-czeskiego regionu, podpisanej w dniu 2.07.1997 r. w Jeseniku.
Nazwa Euroregionu wywodzi się od nazwy najwyższej góry Jesioników – Pradziada (1491 m n.p.m.) ze wspaniałym widokiem we wszystkich kierunkach, skąd w ładną pogodę, oprócz obszaru euroregionu, można dostrzec również Karkonosze, Beskidy i Tatry Wysokie. Na wierzchołku zbudowano nadajnik telewizyjny o wysokości 162 m – w miejscu pierwotnej kamiennej wieży widokowej, która sięgała 32,5 m, ale przewróciła się w 1959 roku.
OBSZAR:
Całkowita powierzchnia Euroregionu Pradziad – 5048 km2, w tym: czeska część – 1829 km2, polska część – 3219 km2.
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
Ogółem – 672 000; czeska część – ok.134 000, polska część – ok. 538 000
ILOŚĆ GMIN CZŁONKOWSKICH
Ogółem – 96 gminy; czeska część – 71 gmin, polska część – 25 gmin

Więcej na stronie: http://www.europradziad.pl/

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 13-01-2012 11:56
Przewiń do góryPrzewiń do góry