Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

POSIEDZENIE KOMISJI SAMORZĄDOWEJ

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 9 marca 2023 roku
o godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Informacja o stanie opieki zdrowotnej w gminie w roku 2022;
 2. Podział nadwyżki budżetowej;
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 r.;
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. Wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Strzeleczki – projekt  z dnia 08.03.2023 r. – Wójt Gminy;
  2. Zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 06.03.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  3. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 06.03.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  4. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Strzeleczki na 2023 rok – projekt z dnia 01.03.2023 r. – Przewodniczący Rady Gminy/ podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
  5. Uznania wniosku za zasługujący na uwzględnienie – projekt z dnia 22.02.2023 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  6. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Smolarni stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt  z dnia 01.03.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  7. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2023” – projekt z dnia 01.03.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  8. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 07.03.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  9. zmiany Uchwały Nr 111/17/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 – projekt z dnia 07.03.2023 r. – Kierownik GOPS.
 5. Sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 03-03-2023 13:10 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 07-03-2023 14:34
Przewiń do góryPrzewiń do góry