Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

LIX sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 16 marca 2023 r. o godzinie 14:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LIX sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

 

                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LIX sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LVIII/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 22.02.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LVIII a LIX Sesją Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Strzeleczki – projekt  z dnia 08.03.2023 r. – Wójt Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt z dnia 06.03.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 08.03.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Strzeleczki na 2023 rok – projekt z dnia 01.03.2023 r. – Przewodniczący Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Uznania wniosku za zasługujący na uwzględnienie – projekt z dnia 22.02.2023 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Smolarni stanowiącej własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 01.03.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2023” – projekt z dnia 01.03.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 07.03.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 – projekt z dnia 07.03.2023 r. – Kierownik GOPS.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 09-03-2023 12:33 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 09-03-2023 12:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry