Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Herb

Strzeleczki szczycą się ponad czterowieczną tradycją miejską. Posiadają swój herb, który zrodził się i kształtował wzorem innych miast w obrazie pieczęci miejskiej. Nie zachowały się najstarsze pieczęcie. Herb wg opisu heraldycznego wygląda następująco; na czerwonym tle między dwiema złotymi gwiazdkami widnieje zielona, ukorzeniona jodła, której pień przeszywa ukośnie strzała skierowana grotem ku górze.

Brak opisu obrazka