Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Strzeleczki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Program Ciepłe Mieszkanie ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentami mogą być właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Strzeleczki. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Strzeleczki. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r.

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pelet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
  • wymiany okien i drzwi,
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia CE lub B).
Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Strzeleczkach, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków oraz Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Strzeleczki.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 77 407 66 68  e-mail: m.wilk@strzeleczki.pl

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Strzeleczki w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Strzeleczki. 

PDFNr 50-23 z 31.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Czytse Mieszkanie.pdf (3,54MB)

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w Programie Ciepłe Mieszkanie.

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Strzeleczki - Ogłoszenie o naborze wniosków.pdf (202,79KB)

PDFProgram-priorytetowy-Cieple-Mieszkanie 1.pdf (691,86KB)
PDFRodzaje kosztów kwalifikowanych wymagania techniczne.pdf (513,47KB)

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie.

PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia Wójta - Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie.pdf (144,54KB)

PDFOświadczenie współwłaściciela Ciepłe Mieszkanie.pdf (132,47KB)
PDFWniosek o dofinansowanie.pdf (337,46KB)
PDFInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf (202,63KB)
PDFKarta oceny wniosku o dofinansowanie.pdf (182,73KB)
PDFOświadczenie małżonka Ciepłe Mieszkanie.pdf (127,19KB)

Wzór umowy o dofinansowanie.

PDFWzór umowy dotacji Ciepłe Mieszkanie 1.pdf (233,86KB)

Wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami.

PDFWniosek o płatność CM.pdf (317,72KB)
PDFZestawienie dokumentów potwierdzających poniesienia kosztów kwalifikowanych.pdf (175,23KB)
PDFInstrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf (164,19KB)
PDFProtokół odbioru prac wykonawcy Program Ciepłe Mieszkanie.pdf (207,42KB)
 

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 06-04-2023 08:40 Modyfikował(a): Justyna Waligóra Data modyfikacji: 06-04-2023 14:37
Przewiń do góryPrzewiń do góry