Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

LX Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 19 kwietnia 2023 r. o godzinie 14:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LX sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LX sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LIX/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 16.03.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LIX a LX Sesją Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego
  o ustanowieniu Klastra Energii w Sercu Opolszczyzny – projekt z dnia 05.04.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 06.04.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 06.04.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” – projekt z dnia 04.04.2023 r. – Główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 12-04-2023 13:56
Przewiń do góryPrzewiń do góry