Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Renowacja kapliczki - dzwonnicy w Smolarni

logo prow leader nowe.jpeg

Zakończono realizację renowacji kapliczki - dzwonnicy w Smolarni. W ramach prac wykonano:

 • Usunięcie mechaniczne zawilgoconych i skorodowanych tynków wnętrza kapliczki, osuszenie ścian, zabiegi dezynfekcyjne (grzybobójcze).
 • Wymiana konstrukcji drewnianej sygnaturki. Częściowa wymiana i naprawa więźby dachowej oraz ceramicznych dachówek. Impregnacja drewna specjalistycznymi środkami ochronnymi.
 • Wstępna konsolidacja strukturalna najbardziej zdestruktowanej cegły z zastosowaniem preparatu opartego na estrach kwasu krzemowego.
 • Usunięcie zniszczonych spoin poprzez mechaniczne, ostrożne wykucie oraz podcięcie zapraw.
 • Usunięcie mocno zdestruktowanych cegieł i wykonanie rekonstrukcji metodą taszlowania cegłą o podobnych parametrach technicznych i kształcie.
 • Odczyszczenie lica cegły przy zastosowaniu nieinwazyjnej, kontrolowanej metody mikrostrumieniowania bardzo drobnym granulatem z regulowanym ciśnieniem roboczym i stosunkiem mediów (powietrze – ścierniwo).
 • Zniszczenie porostu mikroorganizmów połączone z zabiegiem dezynfekcji preparatami biobójczymi.
 • Odsolenie wątku ceglanego w miejscach najbardziej skorodowanych, metodą  swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska.                
 • Konsolidacja strukturalna osłabionych wątków ceglanych środkiem zawierającym estry kwasu krzemowego. Opóźnienie odparowania preparatu w warunkach zwiększonej wilgotności poprzez osłonięcie folią PE do czasu całkowitego wytrącenia żelu krzemionkowego.
 • Wypełnienie i sklejenie ewentualnych szczelin i pęknięć  w strukturze muru metodą iniekcji, z użyciem  bezskurczowego spoiwa hydraulicznego oraz z zastosowaniem płynnej żywicy o niskiej lepkości.
 • Uzupełnienia ubytków formy cegieł w mineralnej zaprawie renowacyjnej o odpowiednio dobranej strukturze i kolorystyce. Większe rekonstrukcje wzmocnione zostaną niewidocznym zbrojeniem klejonym do cegły. W przypadku napraw cienkowarstwowych zaprawa modyfikowana będzie preparatem zwiększającym przyczepność i zmniejszającym wodochłonność.
 • Uzupełnienie ubytków spoin z zastosowaniem uelastycznionej zaprawy mineralnej (z dodatkiem wapna lub trasu).
 • Po całkowitym związaniu i wyschnięciu zaprawek zabezpieczenie powierzchni mineralnych na drodze hydrofobizującej impregnacji roztworem silanowym.
 • Lokalne wybarwienie cegieł oraz scalenie kolorystyczne spoin przy użyciu hydrofilnych farb laserunkowych stosowanych na podłoża mineralne.
 • Uzupełnienie ubytków powierzchni wypraw tynkowych wewnątrz kapliczki w odpowiedniej zaprawie, zgodnej z technologia historyczną. Ujednolicenie powierzchni tynków uzupełnianych i zachowanych - cienką powłoką mineralną  (zacieraną), modyfikowaną dyspersją akrylową. Wymalowanie powierzchni po wysezonowaniu zapraw, zgodnie z kolorystyką na podstawie odkrywek stratygraficznych. Użycie wysoko-paraprzepuszczalnych farb zolowo-krzemianowych po uprzednim zagruntowaniu podłoża żywicą polimerową.
 • Renowacja stylizowanej kraty wejściowej: oczyszczenie, dokonanie ewentualnych napraw, zabezpieczenie antykorozyjne, pomalowanie.
 • Wykonanie opaski infiltrującej w pasie przyziemia wokół kapliczki (z wyłączeniem str. wsch.). Użycie drobnego żwiru z podłożem na agrowłókninie przeciwko chwastom.
 • Renowacja dzwonu z brązu – koszt niekwalifikowany.
 • Renowacja historycznej ceramicznej posadzki – koszt niekwalifikowany. 

Całkowity koszt inwestycji to 73 900,00 zł (wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej prac konserwatorskich) natomiast dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 45 179,00 zł.

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 03-12-2014 08:56 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 03-12-2014 09:19
Przewiń do góryPrzewiń do góry