Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 18 maja 2023 roku
o godz. 14:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

 

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Informacja o działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej;
 2. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2022 rok – Skarbnik Gminy;
 3. Przedstawienie „oceny zasobów pomocy społecznej” – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  3. określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – projekt z dnia 12.05.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej
   na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice – projekt z dnia 12.05.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  5. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego
   w Zielinie stanowiącego własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 12.05.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  6. zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 26.04.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  7. nadania nazwy ulicy (dot. Serwitut) – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  8. nadania nazwy ulicy (dot. Nowy Bud) – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  9. nadania nazwy ulicy (dot. Buława) – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  10. nadania nazwy ulic w miejscowości Pisarzowice – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  11. nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra dla działki nr 375 km.8 – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  12. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 16.05.2023 r. – Przewodniczący Obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 5. Sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 12-05-2023 09:59 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 18-05-2023 11:47
Przewiń do góryPrzewiń do góry