Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

LXI Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 

W dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 14:30 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LXI sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

 

                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LXI sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LX/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 19.04.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LX a LXI Sesją Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Przedstawienie „oceny zasobów pomocy społecznej” – Kierownik GOPS.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 17.05.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 17.05.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych – projekt z dnia 12.05.2023 r. – Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska
  i Nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na mienie Gminy Strzeleczki stanowiącej zasób Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu położonej w miejscowości Wawrzyńcowice – projekt z dnia 12.05.2023 r. –Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Zielinie stanowiącego własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 12.05.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 26.04.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. Serwitut) – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. Buława– projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (dot. Nowy Bud)– projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Pisarzowice – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra dla działki nr 375 km.8
  – projekt z dnia 18.05.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Strzeleczki – projekt
  z dnia 16.05.2023 r. – Przewodniczący Obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 18-05-2023 11:51
Przewiń do góryPrzewiń do góry