Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

LXIII Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 27 lipca 2023 roku o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LXIII sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

/-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXIII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LXIII sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXII/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 22.06.2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LXII a LXIII Sesją Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 25.07.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 25.07.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/211/21 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki” – projekt z dnia 14.07.2023 r. – Urbanista.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych – projekt z dnia 12.05.2023 r. –Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Dobrej stanowiącego własność Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 13.07.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Pisarzowice – projekt z dnia 24.07.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 19-07-2023 15:35 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 26-07-2023 16:38
Przewiń do góryPrzewiń do góry