Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Gminny Konkurs Kroszonkarski

KK plakat 2015.jpeg

REGULAMIN 

GMINNEGO  KONKURSU  KROSZONKARSKIEGO

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach

 2. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich

     mieszkańców Gminy Strzeleczki

 3. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez

     organizatorów 

 4. Konkurs jest organizowany w 3 kategoriach wiekowych:

     a/   I kategoria DZIECI  - dzieci ze szkół podstawowych (kl.I-VI)

     b/  II kategoria MŁODZIEŻ - młodzież gimnazjalna (kl.I-III)

     c/ III kategoria DOROŚLI - młodzież ponad gimnazjalna i dorośli

 5. Każdy uczestnik przynosi ze sobą co najmniej jedno jajko do zdobienia

     na miejscu oraz własne narzędzia do zdobienia w dowolnych technikach

 6. Oceniane są jedynie jajka wykonane na miejscu podczas konkursu.

     Wyjątek mogą stanowić jajka wykonane przez osoby niepełnosprawne

     nie mogące przybyć na konkurs – wówczas przysługuje wyróżnienie,

     chyba że jury postanowi inaczej

 7. Każdy z jurorów dysponuje punktami od 1 do 10 dla każdego

     z uczestników

 8. O zajęciu poszczególnych miejsc decyduje suma punktów przyznanych

     przez wszystkich jurorów

 9. Jury przyjęło następujące kryteria oceny:

     a/ zgodność z tradycją

     b/ ogólny wygląd artystyczny

     c/ technika wykonywania – precyzja

10. Po ocenieniu prac przez komisję konkursową, organizatorzy konkursu

      zabierają jedno jajko od każdego z uczestników

11. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie a dotyczące konkursu

      rozstrzyga komisja konkursowa

12. Werdykt jury jest ostateczny i niezaskarżalny

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-03-2015 10:55 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 11-03-2015 11:42
Przewiń do góryPrzewiń do góry