Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Zwrot podatku akcyzowego - II termin

Wójt Gminy Strzeleczki informuje, iż od 1 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku przypada drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła;

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. (limit na 2023 r. wynosi110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  •  
  • faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń;
  •  
  • rolnicy posiadający bydło – ubiegający się po raz pierwszy w danym roku o zwrot podatku akcyzowego na dużą jednostkę bydła załączają – informację   z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
  • rolnicy posiadający świnie, owce, kozy załączają – informację z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych świń, owiec, kóz będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta,
  • rolnicy posiadający konie – załączają oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2022 r., w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Składający jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

• 1,46 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 1,46 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

• 0,54 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  jako dodatkowa pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku bądź w kasie Urzędu Gminy Strzeleczki.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Załączniki do pobrania poniżej:

PDFWzór_wniosku_akcyza_2019_grunty_bydło.pdf (871,24KB)

PDFWzór_wniosku_akcyza_2023_świnie_owce_kozy_konie.pdf (648,54KB)
DOCXZestawienie_faktur.docx (17,40KB)
DOCXWyrażenie zgody na zmianę decyzji.docx (12,90KB)
DOCXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.docx (15,73KB)
DOCoświadczenie o dzierżawach.doc (97,00KB)
DOCXOświadczenie o koniach.docx (13,67KB)

PDFProcedura_składania_wniosków_o_zwrot_podatku_akcyzowego_w_II_naborze_2023_r.pdf (142,86KB)

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 02-08-2023 11:48 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 02-08-2023 13:56
Przewiń do góryPrzewiń do góry