Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów osiągnięte przez Gminę Strzeleczki w 2022 r.

Wymagane i osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zestawiono w poniższej tabeli:

Wskaźnik

 

Dopuszczalny / wymagany poziom
w 2022 r.

 

Poziomy osiągnięte przez gminę

Poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

dopuszczalny poziom – 35%

28%

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów

wymagany
poziom – 25%

39%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

----

72%

Poziom składowania

dopuszczalny poziom –30%

12%

Poziom przekazanych do termicznego przekształcenia odpadów komunalnych w stosunku do odebranych i zebranych odpadów

dopuszczalny poziom –30%

10%

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530), określa poziomy dla wszystkich frakcji odpadów komunalnych z gr. 15 i 20.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) określa poziom dla odpadów ulegających biodegradacji.

Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029. Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych
i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2022 r. nie jest już wymagany, ale został osiągnięty w wysokości 72%.

Opublikował(a): Laura Nowotny Data publikacji: 11-08-2023 10:02 Modyfikował(a): Laura Nowotny Data modyfikacji: 11-08-2023 10:19
Przewiń do góryPrzewiń do góry