Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 21 września 2023 roku
 o godz. 14:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach.

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej:

 1. Analiza realizacji wpływów podatkowych za I półrocze 2023 r. z uwzględnieniem udzielanych ulg i umorzeń w porównaniu z rokiem 2022 – podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych;
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 20.09.2023 r.– Skarbnik Gminy;
  2. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt z dnia
   20.09.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  3. W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia – projekt z dnia
   0
   2.08.2023 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  4. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzeleczki do Projektu
   w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)” – projekt z dnia 29.08.2023 r. – Sekretarz Gminy;
  5. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.09.2023 r. – Sekretarz Gminy;
  6. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Strzeleczki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 31.08.2023 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
  7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice– projekt z dnia 14.09.2023 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
  8. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki – projekt z dnia 14.09.2023 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
  9. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi wewnętrznej położonej na terenie obrębu Strzeleczki – projekt z dnia 14.09.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
  10. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 10.08.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
 3. Sprawy bieżące.  

 

 

 

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 14-09-2023 12:19 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 20-09-2023 08:30
Przewiń do góryPrzewiń do góry