Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Informacja dot. zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych oraz w wieku 60+

INFORMACJA

DOT. ZGŁOSZENIA ZAMIARU SKORZYSTANIA Z BEZPŁATENGO TRANSPORTU
DO LOKALU WYBORCZEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ W WIEKU 60+

Uprzejmie informuję, że na postawie art. 37e § 4 Ustawy Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1277 z późn. zm) zgłoszenia do zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, może zgłaszać do Urzędu Gminy Strzeleczki do dnia 2 października 2023 roku.

Zgłoszenie, o którym mowa może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania lub pobytu, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

Zgłoszenie należy dokonać

Osobiście lub pisemnie w Urzędzie Gminy Strzeleczki, adres: Rynek 4, 47-364 Strzeleczki

Telefonicznie:

  1. U pełnomocnika Wójta Gminy ds. wyborów: Klaudia Lipka, tel. 77 407 66 70;
  2. W Urzędzie Stanu Cywilnego: Iwona Godon, tel. 77 407 66 64;
  3. Sekretariat: 77 407 66 60.

W formie elektronicznej:

W zgłoszeniu:

  1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie,
  2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności
    i ważności orzeczenia.

Wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, Wójt poinformuje o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w 3. dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 12 października 2023 roku.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania, tj. do dnia 13 października  2023 roku. Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie w urzędzie gminy, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 18-09-2023 11:45 Modyfikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data modyfikacji: 19-09-2023 15:08
Przewiń do góryPrzewiń do góry