Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

LXIV Sesja Rady Gminy

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 28 września 2023 roku o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LXIV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                      /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LXIV sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXIII/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca 2023 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LXIII a LXIV Sesją Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 20.09.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 20.09.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia – projekt z dnia 02.08.2023 r. – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzeleczki do Projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 pn. „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Działanie A1.Rozwój istniejących Klastrów Energii. Poddziałanie A1b: rozwój istniejących klastrów energii (klastry z koncepcją rozwoju)” – projekt z dnia 29.08.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 14.09.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Strzeleczki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanych na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 31.08.2023 r. – główny specjalista ds. planowania .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wawrzyńcowice– projekt z dnia 14.09.2023 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzeleczki – projekt z dnia 14.09.2023 r. – główny specjalista ds. planowania przestrzennego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi wewnętrznej położonej na terenie obrębu Strzeleczki – projekt z dnia 14.09.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 10.08.2023 r. – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 20-09-2023 08:35
Przewiń do góryPrzewiń do góry