Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

LXV Sesja Rady Gminy Strzeleczki

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 26 października 2023 roku o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LXV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

Transmisja z sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

Przewodniczący
Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek sesji:

 1. Otwarcie LXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku LXV sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXIV/23 z Sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2023 r.
 4. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między LXIV a LXV Sesją Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r. – projekt z dnia 20.10.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 20.10.2023 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – projekt z dnia 17.10.2023 r. – Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030 – projekt z dnia 23.10.2023 r. – Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra – projekt z dnia  23.10.2023 r. – Kierownik Referatu Rozwoju i Inwestycji;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzeleczki w 2023 r. – projekt z dnia 20.10.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 19-10-2023 08:15 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 23-10-2023 10:11
Przewiń do góryPrzewiń do góry