Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Zabezpiecz wodomierz przez zimą

Urząd Gminy Strzeleczki  przypomina o zabezpieczeniu wodomierzy i studzienek wodomierzowych na działkach. Powyższy obowiązek wynika z § 116 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zgodnie z którymi odbiorca ma  obowiązek utrzymania pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest wodomierz oraz studzienki wodomierzowej w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych.


Działania, które należy podjąć, by nie doprowadzić do zamarznięcia instalacji i urządzeń wodociągowych:

  • zabezpieczenie pomieszczenia, w których znajdują się wodomierze i urządzenia wodociągowe poprzez naprawę ubytków w ścianach, uszczelnienie drzwi i okien,
  • zabezpieczenie wodomierz izolacją cieplną, np. styropianem lub pianką lub innym materiałem termoizolacyjnym nie chłonącym wody tak, aby możliwy był odczyt stanu wodomierza,
  • oczyszczenie studzienek wodomierzowych – usunięcie wody oraz zwrócenie uwagi na ewentualne uszkodzenia pokrywy wymagające remontu,
  • ocieplenie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez nieużywane pomieszczenia,
  • jeżeli instalacja wodociągowa używana jest tylko latem – należy zakręcić zawory odcinające po uprzednim odwodnieniu instalacji.


           Powyższe czynności wykonuje właściciel nieruchomości.

Opublikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data publikacji: 15-11-2023 14:40
Przewiń do góryPrzewiń do góry