Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Komisji Samorządowej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Samorządowej odbędzie się dnia 23 listopada 2023 roku
o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach

Tematyka posiedzenia Komisji Samorządowej :

 1. Zaopiniowanie stawek podatkowych na 2024 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał;
  1. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  2. W sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  3. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  4. W sprawie przyjęcia Statutu Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Sekretarz Gminy;
  5. W sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/371/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 17.11.2023 r. – Sekretarz Gminy;
  6. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Strzeleczki  – projekt
   z dnia 09.11.2023 r. – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej;
  7. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości;
  8. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/362/23 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
   i Nieruchomości;
  9. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 – projekt z dnia 09.11.2023 r. – Główny specjalista
   ds. promocji i pożytku publicznego;
  10. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  11. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki „Posiłek w szkole i domu" na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  12. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – projekt z dnia 16.11.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  13. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – projekt z dnia 21.11.2023 r. – Skarbnik Gminy.
  14. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso– projekt z dnia 21.11.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  15. w sprawie opłaty targowej – projekt z dnia 21.11.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  16. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej – projekt z dnia 21.11.2023 r. – Sekretarz Gminy.
 3. Sprawy bieżące.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 17-11-2023 11:47 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 21-11-2023 14:44
Przewiń do góryPrzewiń do góry