Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Posiedzenie Wspólne Komisji Stałych Rady Gminy Strzeleczki

Na podstawie § 57 ust. 1 Statutu Gminy Strzeleczki zwołuję na dzień:

18 grudnia 2023 roku o godzinie 14:00

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Strzeleczki

(Komisja Samorządowa oraz Komisja Rewizyjna)

 

Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki

Włodzimierz Wolny

 

Tematyka posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2024 rok
  1.  W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok – projekt zgodny
   z Zarządzeniem Nr 143/23 z 14 listopada 2023 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2024 r. oraz  z Zarządzeniem Nr 158/23 z 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany projektu uchwały budżetowej na 2024 r. – Skarbnik Gminy;
  2. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – projekt zgodny
   z Zarządzeniem Nr 144/23 z 14 listopada 2023 r. w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz z Zarządzeniem Nr 159/23 z 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej – Skarbnik Gminy
 2. Działalność oświatowa w Gminie Strzeleczki w roku szkolnym 2022/2023 – kierownik GZEAS;
 3. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami gminy Strzeleczki na lata 2021-2024 za rok 2021-2022 – Główny specjalista ds. gospodarki przestrzennej;
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał;
  1. W sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy – projekt z dnia 17.12.2023 r. – Skarbnik Gminy;
  2. W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 07.12.2023 r. – Sekretarz Gminy;
  3. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Komorniki”- Projekt z dnia 12.12.2023 r. – Urbanista; Główny specjalista ds. planowania przestrzennego;
  4. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Strzeleczki „Posiłek w szkole i domu" na lata 2024-2028 – projekt z dnia 07.12.2023 r. – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  5. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Strzeleczki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi – projekt z dnia 30.11.2023 r. – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
   i Nieruchomości;
  6. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach – projekt
   z dnia 08.12.2023 r. – Kierownik GZEAS;
  7. w sprawie udzielenia w 2024 r. dotacji celowej Gminie Krapkowice na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkały na terenie Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 08.12.2023 r. – Kierownik GZEAS;
  8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Strzeleczki na rok 2024 – projekt z 12.12.2023 r. – Podinspektor ds. profilaktyki alkoholowej
 5. Wolne wnioski;
 6. Sprawy bieżące.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 06-12-2023 11:23 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 13-12-2023 09:53
Przewiń do góryPrzewiń do góry