Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Posiedzenie Wspólne Komisji Stałych Rady Gminy Strzeleczki

Posiedzenie Wspólne Komisji Stałych Rady Miejskiej w Strzeleczkach 

Posiedzenie Wspólne Stałych Komisji Rady Miejskiej (Komisja Samorządowa, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji) odbędzie się dnia 15 stycznia 2024 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach

Tematyka posiedzenia:

 1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej w 2023 roku oraz ustalenie planu pracy Komisji Samorządowej na 2024 rok – Przewodniczący Komisji Samorządowej;
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 roku oraz ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2023 roku oraz ustalenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 4. Ustalenie planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – Przewodniczący Rady Miejskiej
 1. Omówienie Planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – Przewodniczący Rady Miejskiej
 2. Opinia dot. Planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – Przewodniczący Komisji Samorządowej;
 3. Opinia dot. Planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
 4. Opinia dot. Planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji;
 5. Opinia dot. Planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – Burmistrz Strzeleczek.
 1. Omówienie materiałów na LXVIII Sesję Rady Miejskiej;
  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok – projekt z dnia 10.01.2024 r. – Skarbnik Gminy.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.01.2024 r. – Skarbnik Gminy.
  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy;
  4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
   w Strzeleczkach na 2024 rok – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy.
  5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy;
  6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 09.01.2024 r. – Kierownik GZEAS.
  7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt z dnia 09.01.2024 r. -Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
  8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030  – projekt z dnia 09.01.2024 r. – Kierownik GOPS.
 2. Wolne wnioski;
 3. Sprawy bieżące.
Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 08-01-2024 13:09 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 11-01-2024 10:42
Przewiń do góryPrzewiń do góry