Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Strzeleczkach

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

W dniu 18 stycznia 2024 roku o godzinie 14:00 w sali

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4

odbędzie się LXVIII sesja Rady Miejskiej w Strzeleczkach.

Transmisja z sesji Rady Miejskiej w Strzeleczkach będzie dostępna na stronie www.bip.strzeleczki.pl
w zakładce menu przedmiotowe/organy/transmisja obrad Rady Gminy Strzeleczki.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Strzeleczkach

                                                                                                       /-/ Włodzimierz Wolny

Porządek LXVIII Sesji Miejskiej w Strzeleczkach

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad…
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu Nr LXVII/22 z Sesji Rady Gminy w dniu 20.12.2023 r.
 4. Informacja Burmistrza Strzeleczek z działalności w okresie między LXVII a LXVIII sesją.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok – projekt z dnia 10.01.2024 r. – Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt z dnia 10.01.2024 r. – Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej  w Strzeleczkach na 2024 rok – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Strzeleczkach na 2024 rok – projekt z dnia 08.01.2024 r. – podinspektor ds. obsługi Rady Gminy;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Strzeleczki – projekt z dnia 09.01.2024 r. – Kierownik GZEAS.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – projekt z dnia 09.01.2024 r. -Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Strzeleczki na lata 2024-2030  – projekt z dnia 09.01.2024 r. – Kierownik GOPS.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Komunikaty, ogłoszenia, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

 

Opublikował(a): Klaudia Lipka Data publikacji: 08-01-2024 13:50 Modyfikował(a): Klaudia Lipka Data modyfikacji: 11-01-2024 09:53
Przewiń do góryPrzewiń do góry