Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Stypendia dla najlepszych

Sesja absolutoryjna Rady Gminy Strzeleczki w dniu 25 czerwca 2015r. miała wyjątkowo uroczysty charakter poprzez obecność, wraz z rodzicami - najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w naszej gminie.

            Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce przyznane zostały uczniom, którzy spełnili następujące wymagania:

 1. uczeń osiągnął celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce;
 2. uczeń  uzyskał średnią ocen nie niższą niż  5,0;
 3. uczeń otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.

Stypendium za wyniki w nauce otrzymali również uczniowie, którzy osiągnęli:

 1. średnią ocen nie niższą niż 4,75;
 2. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Ponadto ich osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych wskazują na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy. Przyznano również stypendia za osiągnięcia sportowe uczniom, którzy otrzymali ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego
oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiadali ocen niższych niż dostateczne i spełnili jeden z warunków:

 1. uczeń uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym,
 2. uczeń brał udział w finałach mistrzostw województwa współzawodnictwa organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy,
 3. uczeń osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.

Stypendium otrzymali uczniowie z:

 • Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach         11 uczniów
 • Szkoły  Podstawowej w Dobrej                      4 uczniów
 • Szkoły  Podstawowej  w Komornikach          7 uczniów
 • Szkoły   Podstawowej  w Racławiczkach     12 uczniów
 • Szkoły Podstawowej     w Zielinie                  5 uczniów
 • Gimnazjum w Strzeleczkach                        19 uczniów

Wszystkim wyróżnionym Wójt Gminy wręczył dyplomy i stypendia, a rodzicom listy gratulacyjne.

IMG_9141.jpeg

Następnie po przerwie w obradach odbyła się część merytoryczna Sesji, na której m.in. Radni Rady Gminy Strzeleczki udzielili Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2014. 

IMG_9153.jpeg

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 01-07-2015 14:59 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 01-07-2015 15:06
Przewiń do góryPrzewiń do góry