Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

W Strzeleczkach już można podłączać się do kanalizacji sanitarnej.

W centrum Strzeleczek, na ul. Sienkiewicza, Sobieskiego, Prudnickiej, Polnej, Dworcowej, Rynku, Ogrodowej, Kwiatowej, Kościelnej, Młyńskiej i Wodnej już można podłączać się do kanalizacji sanitarnej.
Kanalizacja jest wykonywana w ramach inwestycji do granicy posesji. Po stronie właściciela posesji jest wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od granicy działki do budynku. Przed przystąpieniem do prac przyłączeniowych prosimy o skontaktowanie się z Jednostką Realizującą Projekt tel. 77 / 407 66 82, tel. kom. 666 318 206 w celu uzgodnienia warunków technicznych przyłączenia.

Ogólne warunki wykonania poprawnego przyłącza kanalizacyjnego:

  • wymagane są jednolite przekroje, spadki i przekroje rurociągu przyłączanego;
  • wymagana jest szczelność instalacji;
  • należy zamontować studzienki kontrolne na załamaniach sieci;
  • należy stosować rury kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej (pomarańczowe) o klasie min. SN4 a na odcinkach zlokalizowanych pod wjazdami min. SN8.
  • montaż rur należy wykonać na podsypce i w obsypce piaskowej (bez kamieni);
  • optymalna średnica rurociągu to 160 mm. 

Koszty tego zakresu prac (wykonanie przyłącza od granicy posesji do budynku) ponosi właściciel posesji. Wykonane przyłącze należy zgłosić do odbioru technicznego. Pracownik Urzędu Gminy uczestniczy nieodpłatnie w odbiorze technicznym wykonanego przyłącza, a pozytywny odbiór robót jest warunkiem zawarcia umowy na odbiór ścieków. Obowiązujące w roku 2015 stawki za dostarczenie wody i odbiór ścieków to:

  • woda – 2,58 zł/m3 brutto
  • ścieki – 7,19 zł/m3 brutto

 

Kontakt

Urząd Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki, Rynek 4, tel. 77 / 407 66 60, fax 77 / 407 66 61, e-mail:

Jednostka Realizująca Projekt, 47-364 Strzeleczki, Rynek 4, tel. 77 / 407 66 82, fax 77 / 407 66 61, e-mail: jrp@strzeleczki.pl 

01 folder kanalizacjajpg.jpeg
02 folder.jpeg
03 folder.jpeg
04 folder.jpeg

Do pobrania: PDF2015-1071 folder a5.pdf (1,60MB)

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 19-08-2015 14:24 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 19-08-2015 16:40
Przewiń do góryPrzewiń do góry