Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Program "Książki naszych marzeń" w gminie Strzeleczki

ksiazki naszych marzen.jpeg

 

 

 

 

Informujemy  Państwo, że Gmina Strzeleczki jako organ  prowadzący szkoły, otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” w województwie opolskim.

Wniosek Gminy o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych został złożony 03.07.2015r . do Opolskiego Kuratora Oświaty i został rozpatrzony pozytywnie.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego , z przeznaczeniem na zakup książek wynosi:

  • dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów wynosi                        do 70 – 1000 zł.
  • dla bibliotek szkolnych w szkołach, w których liczba uczniów  wynosi                      od 71 – 1300 zł.

Kwota ogólna zadania w naszej gminie                                                7.375,00 zł
Wkład własny                                                                                       1.475,00 zł
Otrzymana kwota  wsparcia finansowego w formie dotacji                 5.900,00 zł 

Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe zobowiązany jest do podjęcia określonych działań, które to działania w głównej mierze wynikają z idei programu i służą do realizacji jego celów. I tak jako gmina jesteśmy zobowiązani do zapewnienia w szczególności:

  • podjęcia przez szkoły objęte wsparciem ,współpracy z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, w zakresie :

                       a) konsultowania planowanych zakupów książek

                       b) wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo;

  • zorganizowanie co najmniej  dwóch wydarzeń, które promują czytelnictwo z udziałem uczniów. 
Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 16-09-2015 13:21 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 16-09-2015 13:38
Przewiń do góryPrzewiń do góry