Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Strzeleczki o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STRZELECZKI

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Strzeleczki ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Przedmiot konsultacji: projekt „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Cel konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Termin konsultacji :  2 listopada – 16 listopada 2015 r.

Forma konsultacji : Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 02.11.2015r. do 16.11.2015 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Gminy Strzeleczki, 47-364 Strzeleczki ul. Rynek 4 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : . Uwagi i wnioski z datą wpływu po 16.11.2015 r., jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Zasięg terytorialny konsultacji  : podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Strzeleczki.

Załączniki :

 

          WÓJT GMINY STRZELECZKI

                    /-/ Marek Pietruszka

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 02-11-2015 17:25 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 13-11-2015 08:27
Przewiń do góryPrzewiń do góry