Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Sesja Rady Gminy

W dniu 26 listopada 2015 r. o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                                    Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                                            Marek Kaliński

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Podziękowanie dla pracowników oświaty przechodzących na emeryturę.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XIV/15 w dniu 22.10.2015 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Strzeleczkach na wymianę pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek  blacharskich przybudówek kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Strzeleczkach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Ustalenie stawki podatku rolnego na 2016 r.
 13. Ustalenie stawki podatku leśnego na 2016 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej – projekt z 05.11.2015 r. Skarbnik Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy gminy Strzeleczki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których gmina Strzeleczki jest organem prowadzącym.
 18. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 19. Zamknięcie sesji
Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 20-11-2015 08:35 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 20-11-2015 08:41
Przewiń do góryPrzewiń do góry