Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Podatek od środków transportu

Przedmiot opodatkowania

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
 • autobusy.

Podatnicy

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,


Stawki podatku

Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne, a dla pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy również dolne granice stawek podatku).
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych PDFUchwała nr. LIV.339.22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (2,17MB)

Czynności i dokumenty

Podatnicy są obowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, zgodnie z wzorem ustalonym Rozporządzeniem Ministra Finansów, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Ponadto w przypadku nabycia (zbycia) środka transportowego osoby fizyczne i prawne są obowiązane dołączyć:

 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Umowę (fakturę) kupna-sprzedaży pojazdu,
 • Decyzję organu rejestrującego o czasowej rejestracji,
 • Decyzję organu rejestrującego o stałej rejestracji
 • Decyzję organu rejestrującego o wyrejestrowaniu pojazdu (np. przy zezłomowaniu)
 • Decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • Umowę (fakturę) kupna/sprzedaży pojazdu z pieczęcią o wyrejestrowaniu w przypadku sprzedaży (wywozu) pojazdu za granicę.

Terminy i sposoby płatności podatku

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Konto na które należy wpłacać podatek:

 • BS Gogolin o/Strzeleczki   93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Międzynarodowy numer konta bankowego: SWIFT: POLUPLPR  PL 93 8883 1028 2003 0000 2293 0004
 • Ponadto każdy podatnik ma przypisany własny, indywidualny numer konta bankowego

 

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 29-12-2015 13:56 Modyfikował(a): Katarzyna Szałecka-Ptak Data modyfikacji: 04-01-2023 13:14
Przewiń do góryPrzewiń do góry