Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Sesja Rady Gminy

W dniu 22 września 2016 r. o godzinie 14.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach Rynek 4 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Strzeleczki.

                                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                                            Rady Gminy Strzeleczki

                                                                                                                                                    Marek Kaliński

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku sesji i przyjęcie porządku przez radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji  Nr XXIII/16 w dniu 25.07.2016 r.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji  Nr XXIV/16 w dniu 02.09.2016 r.
 5. Informacja Wójta Gminy Strzeleczki z działalności w okresie między XXIII a XXV sesją.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. – projekt z dnia 01.09.2016 r., Skarbnik Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy na 2016 r. – projekt z dnia 15.09.2016 r. Skarbnik Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Dobrej na wymianę pokrycia dachowego prezbiterium z blachy ocynkowej na pokrycie łupkiem budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Dobrej – projekt z dnia 14.09.2016 r. Skarbnik Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Nawiedzenia NMP w Komornikach na prace konserwatorskie – prace demontażowo – konserwacyjne części organowych, rekonstrukcja głosów organowych, rekonstrukcja układu zasilania organów w kościele parafialnym p. w. Nawiedzenia NMP w Komornikach – projekt z dnia 14.09.2016 r. Skarbnik Gminy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – projekt z dnia 01.09.2016 r., kierownik Ref. ds. Inwestycji i Rozwoju.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki (działka nr 1340/1 z mapy 5 o pow. 0,0044 ha) – projekt z dnia 05.09.2016 r. – kierow. Ref. Gosp. Komun. i Nieruchom.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki (działka nr 500/1 z mapy 2 o pow. 0,0069 ha) – projekt z dnia 05.09.2016 r. – kierow. Ref. Gosp. Komun. i Nieruchom.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Strzeleczki (działka nr 1103/1 z mapy 3 o pow. 0,6682 ha) – projekt z dnia 05.09.2016 r. – kierow. Ref. Gosp. Komun. i Nieruchom.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Strzeleczki – projekt z dnia 06.09.2016 r., kierow. Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Strzeleczkach – projekt z dnia 06.09.2016 r., kierow. Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 16. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 20-01-2016 08:18 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 16-09-2016 12:46
Przewiń do góryPrzewiń do góry