Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Zamek w Mosznej

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki w 2016

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki   w 2016 – informacje dla mieszkańców chcących skorzystać z dofinansowania.

Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest na terenie województwa opolskiego, dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce „portal beneficjenta - konkursy”.

Dofinansowaniem objętych będzie 85% kosztów kwalifikowanych niezbędnych do osiągnięcia efektu ekologicznego obejmujące:

 • demontaż,
 • zbieranie,
 • transport,
 • unieszkodliwienie 

wyrobów zawierających azbest.

Pozostałą częścią kosztów obciążony zostanie wnioskodawca (właściciel nieruchomości).

 

W ramach ogłoszonego konkursu Gmina Strzeleczki ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie polegające na: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzeleczki”

Osoby chcące się pozbyć azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzeleczki w roku 2016r., w terminie do dnia 26.02.2016r. składają następujące wypełnione dokumenty:

Zgłoszenie nie jest wymagane jeżeli azbest został ściągnięty z budynku.

 • kolorowe zdjęcie/zdjęcia budynków z których zdejmowany będzie azbest lub  miejsca w którym azbest został złożony (zdjęcie może zostać przesłane drogą mailową na adres , dostarczone na elektronicznych nośnikach informacji (płyta CD, Pendrive, karta pamięci itp.).

Na zdjęciu musi być wyraźnie widoczny położony na budynku azbest, w przypadku np. zalegania śniegu na dachu zdjęcie może być wykonanie po roztopach i złożone w późniejszym terminie (nie jest wymagane aby zdjęcie było złożone razem z wnioskiem).

Przykłady wypełnienia powyższych dokumentów:

 1. DOCOcena stanu i możliwości bezp użytkowania azbestu - przykład.doc (69,50KB)
 2. DOCOświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruch. na cele budowlane przykład.doc (81,50KB)
 3. XLSWniosek - przykład.xls (26,00KB)
 4. DOCZgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych przykład.doc (26,00KB)
   

 

Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i/lub rolniczą

1. Działalność rolnicza – W przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy w którym znajdują się maszyny rolnicze), dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. 2010 r. Nr 121, poz. 810)). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

Jeżeli wnioskodawca nigdy nie otrzymał pomocy „de minimis” w rolnictwie przedkłada z wnioskiem jedynie oświadczenie:

2. Działalność gospodarcza – w przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością gospodarczą, dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

 

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do dnia 26.02.2016r.

Dodatkowych informacji udziela Szymon Kaliciński, tel. 77 407 66 66, w czasie pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 7:30 do 15:30, środa od godz. 7:30 do 17:00, piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00

Przybliżony termin realizacji zadania: sierpień – wrzesień 2016

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 05-02-2016 13:17 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 12-02-2016 07:54
Przewiń do góryPrzewiń do góry