Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "Na skróty"
Strzeleczki

Inwestycje w placówkach oświatowych

Gmina Strzeleczki systematycznie wspiera prowadzone przez siebie placówki oświatowe zapewniając im coraz lepsze warunki do funkcjonowania. W roku 2015 przeprowadzono liczne remonty oraz wzbogacono bazę dydaktyczną, konieczną do realizacji zadań wynikających z potrzeby kształcenia, wychowania i opieki.

W Szkole Podstawowej w Dobrej na boisku szkolnym wymienione zostały bramki do gry w piłkę nożną, od strony ulicy zamontowano piłkołap, pomalowano pomieszczenia kotłowni oraz wykonano podłącz kanalizacji na łączny koszt 10 713,56 zł. W Szkole Podstawowej w Komornikach we wszystkich pomieszczeniach wymienione zostały oprawy oświetleniowe oraz uszkodzone krzesła w pracowni komputerowej. Dokonano zakupu wewnętrznych rolet okiennych. Koszt inwestycji wyniósł 37 250,00 zł. W Szkole Podstawowej w Racławiczkach wymieniono panele podłogowe, odmalowano szatnię, odnowiono ścianę na korytarzu, łączny koszt – 6 885,40 zł. W Szkole Podstawowej w Strzeleczkach odmalowano sale lekcyjne, zakupiono i zamontowano kocioł „Buderus”, wymieniono pompę c.o., grzejniki w toalecie i szatniach, wykonano podłącz kanalizacji, łączny koszt – 34 857,13 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie dokonano remontu zastępczej sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej na kwotę - 20 000 zł. Zakres robót remontowych dotyczył montażu wykładziny zgrzewanej na gorąco oraz wymalowanie ścian w sali gimnastycznej.

gimnazjum w strzeleczkach.jpeg

W Gimnazjum w Strzeleczkach przystosowano pomieszczenia szkolne do wymogów, jakie muszą być spełnione, aby uczeń z niepełnosprawnością ruchową mógł bez przeszkód korzystać z oferty szkoły. Zakupiono stoliki z uchylnym blatem oraz wyposażono toaletę szkolną w dodatkowe uchwyty dla osób niepełnosprawnych na łączną kwotę 1 803,77 zł. 

Dla poprawy warunków nauki i pracy, unowocześnienia procesu edukacyjnego w szkołach, a także dla zmiany estetyki pomieszczeń, w 2015 roku dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i mebli. W Szkole Podstawowej w Dobrej wymieniono monitory w pracowni komputerowej, zakupiono drukarkę laserową, chłodziarkę i szereg ciekawych pomocy dydaktycznych, łączny koszt to 6 372,43 zł. Doposażono również bibliotekę szkolną na kwotę 1 250,00 zł. W Szkole Podstawowej w Komornikach dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie 4 700 zł. Doposażono księgozbiór biblioteki szkolnej – 1 250,00 zł. W Szkole Podstawowej w Racławiczkach zakupiono sprzęt multimedialny, meble szkolne, stoliki, krzesła i ławki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy, łączna kwota - 31 039,23 zł.  Ponadto wzbogacono zasoby biblioteki szkolnej na kwotę 2 722,38 zł. Do Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach zakupiono komputery do pracowni komputerowej, aparat fotograficzny, stojaki na rowery, ławki na podwórko, meble szkolne i sprzęt sportowy, łączny koszt  – 28 435,59 zł. Powiększono księgozbiór biblioteczny za kwotę 2 585,00 zł. W Szkole Podstawowej w Zielinie zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 4 000 zł oraz kupiono laptop z oprogramowaniem na kwotę 3 500 zł. W Gimnazjum w Strzeleczkach odnowiono klasopracownię wyposażając ją w nowe stoły i krzesła uczniowskie. Wymieniono także komputery w klasopracowni komputerowej, przystosowane do potrzeb szkoły i pracowni, umożliwiające realizacje podstawy programowej obowiązującej na tym etapie edukacyjnym łączna kwota 14 683,13 zł. 

W tym roku po raz pierwszy uczniom szkół podstawowych i gimnazjum przyznano stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Nagrodzonych zostało  58 uczniów na ogólna kwotę 11 600,00 zł.

IMG_9140.jpeg

Wszystkie działania podjęte w minionym roku znacząco wpłynęły na poprawę warunków pracy i nauki w szkołach w Gminie Strzeleczki. Celem tych placówek jest kształcenie dzieci, to one są tam najważniejsze, a dzięki ostatnim inwestycjom zagwarantowano im jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa oraz więcej możliwości kreatywnego rozwoju.

Opublikował(a): Karol Trinczek Data publikacji: 17-02-2016 15:28 Modyfikował(a): Karol Trinczek Data modyfikacji: 22-02-2016 08:16
Przewiń do góryPrzewiń do góry